Onze samenwerkingen

Essent.be

Ad-interim Lean manager 

Sinds 2012 heeft essent.be continu verbeteren en Lean omarmd als manier van werken binnen de gehele organisatie en mede hierdoor een flinke groei in klantaantallen en een stabiele kostenbasis kunnen realiseren. Door verschillende omstandigheden heeft de doorontwikkeling van deze manier van werken de voorbije periode echter stil gelegen. De behoefte en ambitie is er echter om continu verbeteren terug te verstevigen.

De aanpak

Vanwege het belang dat er binnen de organisatie gehecht wordt aan Lean als manier van werken en de uitdagende omstandigheden in de Belgische energiemarkt is er geen one size fits all aanpak denkbaar of zelfs gewenst. Het echt (willen) begrijpen van de uitdagingen van de organisatie en het aansluiten bij de verandersnelheid van de medewerkers bepalen hierin de mate van succes.

Het resultaat

Door het vervullen van de functie als Lean coach zijn er meerdere trajecten ontworpen, geimplementeerd of in gang gezet. Een aantal hiervan zijn:

  • Een verstevigde strategische en operationale sturing vanuit het management team
  • Een directe impact op de bedrijfsresultaten door het uitvoeren van verschillende kaizen-events
  • Het oprichten van een nieuwe, interne afdeling gericht op het leiden en begeleiden van changes en procesverbeteringen
  • Een helder ontwikkelpad en opleidingstraject voor medewerkers en management op het gebied van continu verbeteren
  • Een nieuwe aanwas van continu verbeteraars, o.a. bestaande uit 14 nieuwe Green Belts en 4 nieuwe Black Belts
  • Een doorstart van end-to-end ketensturing op de kritische klantprocessen