Onze samenwerkingen

Enexis Netbeheer

Ontwikkeling en implementatie Lean transformatie programma

Als onderdeel van het organisatiebrede transformatie programma: Operationeel Sturen, waren wij verantwoordelijk voor de implementatie van deze nieuwe manier van werken voor de vestiging Roosendaal, onderdeel van het bedrijfsonderdeel Infra. Door onze jarenlange ervaring in dergelijke transformaties hebben wij tevens ondersteund in de (door)ontwikkeling van zowel het programma zelf als de manier van werken.

Aanpak

In 2018 is binnen het bedrijfsonderdeel Infra begonnen met de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe manier van werken, gericht op het verbeteren van de core business van Enexis: het aanleggen en onderhouden van de energienetten. Gebaseerd op Lean en Operationel excellence, staan prestatie management en het continu verbeteren van de processen centraal in deze manier van werken. De rol van coach en trainer was hierbij o.a.:

Opzetten van KPI's in de volle breedte en diepte van de regio Brabant-West

Ontwerpen van de overlegstructuur gericht op prestatie management

Coachen van de verschillende management lagen in het voeren van sturingsoverleggen, gericht op prestatie management

Identificeren en analyseren van de belangrijkste knelpunten in de bedrijfsvoering

Faciliteren van grote verbeterprojecten gericht op het oplossen van deze knelpunten