Suzuki Nederland (BV NIMAG)

Het begeleiden van een strategie workshop voor het management team van alle business lines.

Vanuit het moederbedrijf is voor het komend jaar het kader gesteld op het gebied van de strategie: de strategische pijlers voor de volledige groep zijn geformuleerd. De volgende stap is om deze strategische pijlers door te vertalen voor Suzuki Nederland en dusdanig te concretiseren dat de belangriijkste en meest urgente initiatieven voor iedereen helder zijn en uitgevoerd kunnen worden.

De aanpak

Het management team is in workshop-vorm begeleid volgens een strategie uitvoeringsmethode. Centraal in deze werkvorm staan het geven van ruimte voor creativiteit en interactie en het stimuleren van concreetheid.

Het resultaat

Heldere, concrete doelen waarbij, meetbaar, bepaald is hoe succes eruit ziet. Daarnaast zijn er heldere initiatieven geformuleerd en verdeeld die moeten zorgen voor dit succes.,