Essent.be

Het op ad-interim basis invullen van de functie als Lean coach om de continu verbeterdoelstellingen van de organisatie te begeleiden en te faciliteren.

Sinds 2012 heeft essent.be continu verbeteren en Lean omarmd als manier van werken binnen de gehele organisatie en mede hierdoor een flinke groei in klantaantallen en een stabiele kostenbasis kunnen realiseren. Door verschillende omstandigheden heeft de doorontwikkeling van deze manier van werken de voorbije periode echter stil gelegen. De behoefte en ambitie is er echter om continu verbeteren terug te verstevigen.

De aanpak

Vanwege het belang dat er binnen de organisatie gehecht wordt aan Lean als manier van werken en de uitdagende omstandigheden in de Belgische energiemarkt is er geen one size fits all aanpak denkbaar of zelfs gewenst. Het echt (willen) begrijpen van de uitdagingen van de organisatie en het aansluiten bij de verandersnelheid van de medewerkers bepalen hierin de mate van succes.

Het resultaat

Door het vervullen van de functie als Lean coach zijn er meerdere trajecten ontworpen, geimplementeerd of in gang gezet. Een aantal hiervan zijn: